Çalıştay Hakkında

Tarım ürünleri insanların başta beslenme olmak üzere giyinme ve barınma gereksinimlerinin karşılanmasında gerek duyulan vazgeçilmez kaynaklardır. Bu nedenle ürünlerin artan gereksinimlere en iyi şekilde cevap verebilmesi için kalite ve kantite açılarından üst düzeyde olmaları insanların baş uğraşılarından biri olmuştur.
Bu amaçla uygulanan pek çok agronomik ve teknik işlem içinde toprağın, üretimi yapılacak bitki örtüsüne göre en uygun şekilde hazırlanması ve yapısının sezon boyunca korunarak zenginleştirilmesi en çok çalışılan konulardan biri olmuştur.
Toprak işleme alet ve makinalarının traktörle birlikte arazide optimum sınırın üzerinde kullanılması pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır. Bunların başında enerji kaybı, toprak sıkışması ve aşırı parçalanması nedeniyle strüktürün bozulması, erozyon, organik madde kaybı sayılabilir.
Bu olumsuzlukların her geçen gün daha çok hissedilmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla sürdürülebilir tarım, toprak işlemesiz tarım ya da azaltılmış toprak işleme yöntemleri araştırılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.
Toprağın korunması ve üretim faaliyetlerinin düzenlenerek yenilenmesi amacıyla Arge Projeleri yürütülmüş, değişik ürünler için elde edilen sonuçlar tarımsal yayım faaliyetleri ile sektöre ve üreticilere ulaştırılarak pratiğe aktarılmıştır.
Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı’nın farkındalık oluşturmak amacıyla benzer konularda emek harcayan bilim insanları, araştırmacılar, üreticiler ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek; konu ile ilgili araştırma ve eğitim faaliyetlerine yön verebilmek için 11. sine ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktayız. Çalıştayın yararlı olması dileğiyle, emeği olan herkese teşekkür ederim.

Dr. Cengiz ÖZER
Çalıştay Başkanı
Enstitü Müdürü